13.

```

Molim se

Da moja nečistota

Nikada ne iskorišćava

Nebo Božjeg Oproštaja. ```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm