Pitanje: Šta je najviša meditacija?

Šri Činmoj: Najviša meditacija je kada uopšte nemaš misli. U ovom trenutku kada meditiramo, mi smo žrtve mnogih misli, nebožanskih misli, ružnih misli, loših misli. U sledećem trenutku upražnjavamo neku vrstu meditacije u kojoj imamo prilično dobre misli, božanske misli, ispunjavajuće misli i prosvetljujuće misli. Ovo je više stanje. Ali kad budemo u Najvišem, neće biti misli, bilo dobrih ili loših. Tu je prisutna jedino Svetlost.

U Svetlosti, vizija i stvarnost idu zajedno. Ti sad sediš tamo, a ja ovde stojim. Ti si stvarnost, ja sam vizija. Ja moram da pogledam u tebe da vidim da si ti stvarnost. Zatim moram da uđem u tebe da bih znao da si ti stvarnost. Ali kad imamo najvišu meditaciju, to nije tako. Stvarnost i vizija su zajedno. Gde si ti, moram da budem i ja. Gde sam ja, moraš da budeš i ti, zato što smo mi jedno. Zbog toga nam nisu potrebne misli ili ideje u najvišoj meditaciji. Kad misao uše u nas, u ovom trenutku mi joj dajemo oblik. Onda shvatamo šta se dešava, ili o čemu pričamo. Ali kada vidiš Istinu, kada vidiš da su onaj koji spoznaje i stvar koja treba da se spozna jedno, onda nema misli. To je najvii oblik meditacije.