Pitanje: Kada imate lični problem koji želite da rešite svojom meditacijom, kako možete da ga rešite i znate da odgovor koji dobijete dolazi direktno iz duše, a ne iz emocionalnog vitala?

Šri Činmoj: Jedan od načina da saznate razliku je da osetite da emocionalni vital ima jedan, a duša drugi glas. Uzmimo vital kao jednog trkača, a dušu kao drugog trkača. U slučaju vitalnog trkača, on na samom početku trči veoma brzo, sa preteranim uzbuđenjem i entuzijazmom, ali ne stiže do cilja. Trči tridesetak metara od sto i onda više ne može da trči. Druga vrsta trkača takođe trči veoma brzo na početku. On je samouveren i kada starter opali, ne staje sve dok ne stigne do svog cilja.

Kada dobijete glas, odmah pokušajte da vidite koju vrstu trkača ovaj glas predstavlja. Da li je to trkač koji će stati tek kada se postigne cilj, ili je to trkač koji pretrči trideset metara i onda izgubi svu energiju? Duša zna svoj kapacitet i ići će ka cilju sa najvećim samopouzdanjem. Ako dolazi iz emocionalnog vitala, osetićete da vas odgovor koji dobijete neće odvesti do vašeg cilja. Ali ako dolazi iz duše, osećaćete se uvereni da će vas odvesti do cilja. Ako je to slučaj, budite sigurni da to govori vaša duša.

Evo još jednog načina. Kada imate glas koji vam nudi rešenje za vaš problem, zamislite da se posuda puni. Ako vam taj glas pruža osećaj da se posuda puni kap po kap, polako i postojano sa najvećom unutrašnjom sigurnošću, tada ćete znati da je to glas duše. U suprotnom, osetićete da se posuda užurbano puni kriglom ili čašom. Brzo će se napuniti, ali će vrlo brzo početi da se preliva po vrhu. Na drugi način, sa najvećim samopouzdanjem i unutrašnjom ravnotežom, duša će ispuniti posudu. Ako ste imali takvu vrstu strpljivog osećaja, onda je to glas duše.

Treći način je da zamislite plamen u svom srcu. Postoje dve vrste plamena. Jedan je stabilan; drugi treperi. Stalni plamen u vašem srcu ne ometa nikakav unutrašnji vetar. Ali titrajući plamen uznemiruju strah, sumnja, strepnja, briga. Ako osećate da je vaš odgovor trepereći plamen, onda je to glas emocionalnog vitala. Ali ako je to veoma postojan plamen koji se diže ka najvišem, onda znate da ste čuli glas duše. Kada saznate da je to glas duše, možete biti sigurni da će vaši problemi biti rešeni, jer glas duše ima mnogo snage, dok glas vitala nema snagu.