Pitanje: Kako zaista mogu da znam šta Bog želi da uradim?

Šri Činmoj: Predstavnik Boga u vama je vaša duša. Vaša duša je stalno u kontaktu sa Svevišnjim. Osoba može imati kuću sa mnogo soba, ali će većinu svog vremena provoditi u jednoj određenoj prostoriji. Svest duše prožima celo telo; njegova svetlost prožima celo telo od tabana do temena. Ali duša bira da većinu vremena ostane u srcu. Dakle, ako možete da se koncentrišete na srce, onda kucate na vrata duše, koja su vrata Svevišnjeg. Naravno, duša će otvoriti vrata i videti šta želite. A onda, kada se otvore vrata, ako duša vidi da ste veoma iskreni, čisti i odani i voljni da slušate naloge duše, tada će vam duša reći šta je Božija Volja. Tako možemo znati Božiju Volju za nas.