Pitanje: Onda u mom slučaju ja živim u mom nesvesnom umu?

Šri Činmoj: To je tvoj nesvesni um ili podsvesni um. U nesvesnom umu ništa nije jasno. Čini ti se da su stvari jasne ali zapravo uopšte nisu jasne. Ako ulaziš u mračnu sobu, možeš da misliš da je sve u redu. Ali kad neko drugi ko ima više svetlosti ulazi u sobu, vidiš da je sav haos i zbrka i nisi u stanju da jasno opažaš.