Pitanje: Kad imam iskustvo, kako znam da moja duša radi kroz to iskustvo?

Šri Činmoj: Pre svega, moraš da vidiš svoju dušu nekoliko puta. Ako vidiš jednu osobu, onda možeš da vidiš šta ona radi. Slično tome, ako stvarno vidiš tvoju dušu, moći ćeš da znaš da li tvoja duša deluje kroz neko određeno iskustvo. Ali ti još nisi video dušu čak ni jednom u životu. Upravo sad jednostavno praviš trikove sa rečima. Prvo moraš da vidiš i osetiš dušu. Moraš da vidiš koji oblik ona uzima. Duša nije ograničena nijednim oblikom. Naša duša veoma često menja svoj oblik prema našem razvoju i rastu. Molim te izvini, ja te ne obeshrabrujem. Kažem da kad vidiš dušu, kad postaneš jedno sa dušom, onda možeš da imaš znanje duše. Ovo nije obeshrabrenje. Ako vidiš dušu i upoznaš dušu, odmah možeš da dobiješ njeno znanje i istinu. Ali tvoja sadašnja svest je potpuno odvojena od znanja duše. Dok si u mraku, pokušavaš da saznaš o duši, koja je sva svetlost.