Pitanje: Kada neka osoba zna da ima kontrolu nad vitalnim nivoom?

Šri Činmoj: Sad, ’vitalni’ nivo je veoma neodređen termin. Ako koristiš reč ’vital’ u emocionalnom smislu, onda govoriš o emocijama i strastima. Ali takođe postoji neki drugi vital koji se zove duhovni vital ili dinamički, okrepljujući vital. Ovaj vital je preplavljen božanskom energijom, božanskom moći. Kada pitaš kako jedna osoba može znati da ima kontrolu nad vitalom, ti misliš na emocionalnu ravan ili niži vitalni nivo gde postoji zadovoljstvo, strast i tako dalje.

Kako čovek može da zna? On može da zna jedino kada vidi okom duše. Možeš da upitaš, „Kako da znam gde je oko duše?“ Želim da ti kažem da možeš da vidiš okom duše kad se koncentrišeš ili meditiraš. Najbolji način je kroz meditaciju. Tokom meditacije, pokušaj da osetiš da je čitavo tvoje telo od tabana stopala do krune glave postalo jedna mala lopta i da je ta lopta pod tvojom komandom. Možeš da je podigneš i možeš da je baciš. Treba da osećaš lakoću u celom svom fizičkom telu. Ako možeš da imaš ovu vrstu osećanja u vezi sa tvojim telom tokom meditacije, onda lako možeš imati kontrolu nad emocionalnim vitalom, pošto je emocionalni vital u grubom fizičkom telu. Kad ti zapovedaš u kući, kako može neki mali deo unutar kuće da ne bude pod tvojom kontrolom? Kada postaneš ova mala lopta, kako je vidiš? Ne tvojim umom, ne svojim fizičkim očima, već Svetlošću u tebi; a ta Svetlost je oko tvoje duše.