Pitanje: Kako znamo u kom smo nivou svesti tokom meditacije? Postoji li granica za nivoe koje možemo da dosegnemo?

Šri Činmoj: Čovek može da bude svestan nivoa svesti jedino kada je pred samim ostvarenjem ili kada je već ostvaren. Običan aspirant neće moći da zna u kojoj ravni svesti obitava tokom meditacije. Biće zbunjen. Može da bude u nekom posebnom svetu ili ravni svesti, ali neće znati koja je stvarno ravan svesti.

Postoji sedam viših svetova i sedam nižih svetova. Duhovni Učitelj lako može da bude u svih ovih četrnaest svetova u isto vreme i vidi stvari koje se događaju u svim svetovima.

Aspirant takođe može da bude u dva, tri, četiri ili pet svetova u jedno vreme, ali neće moći da zna koji su svetovi. Jedino neko ko je napredan u duhovnom životu, neko ko upravo treba da se popne na najviši stepenik duhovnih lestvi, lako će moći da vidi u kojoj ravni svesti ostaje tokom meditacije. Za ostvarene duše to je veoma lako.

Ne postoji granica za nivoe koje možemo da dosegnemo. Tvoj duhovni Učitelj može da ti kaže iz kog nivoa dolazi neko posebno iskustvo. Ako ti kaže da određeno iskustvo dolazi iz vitalnog sveta ili mentalnog , onda u budućnosti moći ćeš da znaš kada dobiješ neko slično iskustvo da dolazi iz tog sveta.