Pitanje: Kad smo završili s meditiranjem, kako kontempliramo?

Šri Činmoj: : U ovoj fazi tvog unutrašnjeg života, ne moraš da radiš kontemplaciju. Kontemplacija dolazi nakon priličnog broja godina duhovne prakse. Kad je neko veoma napredan u duhovnom životu, tad počinje kontemplacija. Ovde medju mojim učenicima samo veoma, veoma, veoma mali broj imaju čak ograničenu sposobnost za kontemplaciju, inače, svi su do nivoa meditacije. Kontemplacija je veoma visoko stanje, i čak i mali broj onih koji imaju sposobnost ne mogu da kontempliraju po svojoj volji. Stoga molim vas upravo sad mislite samo na meditaciju. Molim vas nemojte da se uvredite, ali još nije došao čas za vas. Ali jednog dana, u bliskoj ili dalekoj budućnosti, sigurno će doći.

Traži se kontemplacija pre Bogoostvarenja. Ona ne može da se ignoriše ili da se izbegne. Ali potreba za kontemplacijom još nije došla zato što tvoja koncentracija i meditacija još uvek nisu savršene. Kad je koncentracija savršena i meditacija je savršena, onda se pojavljuje potreba za kontemplacijom. Kontemplacija takođe mora da bude savršena. Zatim, pošto smo se popeli uz ova tri stepenika merdevina Samoostvarenja, stvarno ulazimo u Najviše.