21. Mart

Izabrati Istinu znači steći Boga. Steći Boga znači pokoriti ponos smrti i osvojiti Osmeh Besmrtnosti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970