20. Mart

Vreme želi da me gurne u budućnost. Ja želim da vreme odvučem u prošlost. Kada me vreme gura, kažem vremenu da nisam spreman. Kada ja odvlačim vreme, od njega ne dobijam nikakav odgovor. Odavno je umrlo. Hajde da ne dozvolim sebi da me gura vreme. Isto tako, hajde da ni ja ne odvlačim vreme. Hajde da samo položim svoje zemaljsko postojanje u Krilo Univerzalnog Vremena.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970