16. Mart

Životinjska ljubav nas kažnjava.

Ljudska ljubav nas prosuđuje.

Božanska Ljubav nas prosvetljuje.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970