14. Mart

Kada živim u telu, svesno sam konačan i nesvesno Beskonačan. Kada živim u duši, svesno sam beskonačan, a ako hoću, istovremeno mogu da budem svesno konačan.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970