12. Mart

Nauka mi pomaže da posmatram i napravim eksperiment sa Stvarnošću koja će se ispoljiti ovde na Zemlji. Religija me uči kako mogu da primenim Istinu. Duhovnost me uči kako mogu da osetim Istinu. Joga mi odaje tajnu kako da budem Istina.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970