11. Mart

Tišina je potpunost moje misli. Tišina je svetlost mog unutrašnjeg razumevanja. Tišina je glas moje duše. U mojoj tišini je Dah Stvarnosti mog života.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970