5. Mart

Ispunjeni ste sumnjom kada u sebi vidite Univerzalnu svest. Ispunjeni ste nevericom kada u sebi osetite Univerzalnu Svest. Uđite duboko u sebe. Gle, ono što vidite i osećate je vaše Pravo Ja, vaša sopstvena Transcendentalna Božanstvenost u jedinstvu i mnoštvu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970