3. Mart

Čovek može da zameni sve osim Božije Samilosti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970