2. Mart

Da bih služio Bogu, potrebna mi je jedna stvar: Radost.

Da bih pomagao ljudima, potrebna mi je jedna stvar: Strpljenje.

Da bi voleo Boga, potrebna mi je jedna stvar: dah Čistote.

Da bih voleo ljude, potrebna mi je jedna stvar: duša Poniznosti.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970