22. Februar

Bog jeste. Ja sam. Bog je moj Dah. Ja sam Božiji Život. Bog ima. Ja imam. Bog ima u meni Svoju Transcendentalnu Viziju. Ja imam u Bogu moju Vrhunsku Stvarnost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970