21. Februar

Ja sebe vidim kao još jedan ogroman promašaj.

Bog me vidi kao drugog Boga.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970