7. Februar

Ljudska postignuća su relativna, ali ne i čovekova božanska vrednost. Njegova božanska vrednost je apsolutna Istina njegovog unutrašnjeg Bića.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970