8. Decembar

Kada živiš u duhovnosti, težnja je ono što očekuješ, a ostvarenje je ono što dobijaš. Kada živiš u čovečanstvu, obožavanje je ono što želiš, ali je prekor ono što dobijaš.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970