7. Decembar

Ne želim da imam gomilu obožavalaca. Ono što želim je jedan blizak prijatelj. Žalim, ne treba mi ni jedan blizak prijatelj. Ono što mi treba je majčinska nežna ljubav i očeva zaštita. Žalim, ono što mi stvarno treba je Božije najdublje blagosloveno Zadovoljstvo.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970