15. Novembar

Srce koje vapi uvek otkriva istinu uzimanjem unutrašnjih lekcija. Slomljeno srce otkriva istinu slučajno, čak štaviše, u veoma retkim prilikama.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970