15. Novembar

Srce koje vapi uvek otkriva istinu uzimanjem unutrašnjih lekcija. Slomljeno srce otkriva istinu slučajno, čak štaviše, u veoma retkim prilikama.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs