2. Novembar

Savršenstvo, kada je težnja ostvarenje, a ostvarenje je ispoljavanje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970