2. Novembar

Savršenstvo, kada je težnja ostvarenje, a ostvarenje je ispoljavanje.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs