27. Oktobar

Onaj ko nema nimalo vere u Boga, mora da ima makar nešto vere u sudbinu. Onaj ko nema nimalo vere u sdbinu mora da ima makar nešto vere u neznanje. Jednostavno je nemoguće izbeći zamku verovanja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970