27. Oktobar

Onaj ko nema nimalo vere u Boga, mora da ima makar nešto vere u sudbinu.

Onaj ko nema nimalo vere u sdbinu mora da ima makar nešto vere u neznanje.

Jednostavno je nemoguće izbeći zamku verovanja.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs