21. Oktobar

Sastavljaj knjige. Čovek može ili da te voli ili da te mrzi. Sastavi se sa samim sobom. Bog te blagosilja. Čovek te voli. Na kraju ćeš sa čuđenjem otkriti da su i Bog i čovek istinski ponosni na tebe.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970