20. Oktobar

Ja znam koliko je stara moja duša. Ali moram da izračunam starost mog tela. Kada sam u duši, sam određujem svoju starost. Kada sam u telu, kalendar određuje moju starost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970