13. Septembar

Kada gledamo prirodu ljudskim očima, vidimo prirodu kao nezadovoljavajući izraz sveta razuma. Ali kada prirodu gledamo svetlošću naše duše, vidimo prirodu kao najviše zadovoljavajuće iskustvo Boga u procesu Njegovog savršenog savršenstva.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970