13. Septembar

Kada gledamo prirodu ljudskim očima, vidimo prirodu kao nezadovoljavajući izraz sveta razuma. Ali kada prirodu gledamo svetlošću naše duše, vidimo prirodu kao najviše zadovoljavajuće iskustvo Boga u procesu Njegovog savršenog savršenstva.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs