30. Avgust

Život je ogroman. Isto je to i misticizam. Život se razvija u čistotu u misticizmu. Misticizam se razvija u izvesnost u životu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970