30. Avgust

Život je ogroman.

Isto je to i misticizam.

Život se razvija u čistotu u misticizmu. Misticizam se razvija u izvesnost u životu.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs