11. Avgust

Kada nadahnuće dođe iz srca, a težnja iz duše, oslobođenje dolazi od Boga.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970