10. Avgust

Postoji samo jedan cilj i taj cilj je savršeno savršenstvo. Ovo savršeno savršenstvo niti ograničava niti je ograničeno zemaljskim ili nebeskim postignućima.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970