22. Januar

Mrzeo sam sebe da bih postao dobar. Pošto sam postao dobar, uvideo sam da nisam mrzeo sebe, već Boga u nastajanju. Voleo sam sebe da bih postao dobar. Pošto sam postao dobar, uvideo sam da nisam to ja voleo sebe, nego je Bog koji Voli, voleo Boga Voljenog.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970