22. Januar

Mrzeo sam sebe da bih postao dobar.

Pošto sam postao dobar, uvideo sam da nisam mrzeo sebe,

već Boga u nastajanju.

Voleo sam sebe da bih postao dobar.

Pošto sam postao dobar, uvideo sam da nisam to ja voleo sebe, nego je Bog koji Voli, voleo Boga Voljenog.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs