28. Jul

Razumevanje Istine je postizanje Istine. Pogrešno razumevanje Istine je uništavanje Istine.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970