29. Jun

Neko kaže: „Kada dete tvog suseda nešto pogreši, ono je maloletni prestupnik; kada tvoje dete pogreši, ono samo prolazi kroz neku fazu.“

Kada moja duhovna deca nešto pogreše, osećam da ja prolazim kroz kritičnu fazu.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970