28.Jun

Tačno, tamo gde je moje blago biće i moje srce. Sad, šta je moje blago? Božija Samilost, jedino Božija Samilost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970