14. Jun

Joga je traganje za Samoostvarenjem. Samoostvarenje se završava ili u apsolutnom povlačenju sebe ili u potpunom ispoljavanju Boga.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970