14. Jun

Joga je traganje za Samoostvarenjem. Samoostvarenje se završava ili u apsolutnom povlačenju sebe ili u potpunom ispoljavanju Boga.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs