10. Jun

Ti stvaraš mir. Prema tome, ti si Božije dete. Ja narušavam mir, a ipak osećam da me Bog željno iščekuje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970