9. Jun

Tačno, moje srce čistote jedino može da vidi Lice Boga. Podjednako tačno, moje srce nečistote Bog ne zanemaruje. Naprotiv, Božija stalna Samilost pomno vodi brigu o nečistoti mog srca.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970