16. Januar

Kada poslušam Nalog Božije sveprosvetljujuće Svetlosti, Bog posluša nalog moje snežno-bele posvećenosti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970