15. Januar

Prebivao sam u smrti. Smrt mi je ponudila svoj život: Neznanje. Smrt mi je rekla da nikada neću moći da vidim Lice Boga. Prebivao sam u Bogu. On mi je dao Svoj Život:Besmrtnost Bog mi je rekao da ne samo da ću Ga videti, nego ću napokon morati da postanem Bog.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970