14. Maj

Bog misli na mene. Šta više mogu da poželim? Bog me voli. Šta mi više treba? Ja mislim na Boga, jer On je jedina Misao. Ja volim Boga, jer On je jedina Ljubav.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970