12. Maj

Kada sumnja želi da razgovara sa tobom, tvoj „Ne“ odgovor je pravi odgovor.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970